It-Tlieta, 10 ta' Ottubru 2017


08.00am   Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.30am   Nerfgħu Qlubna 'l Fuq
  Sbiħ il-jum b'differenza.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Illum it-Tlieta
  Diskussjoni miftuħa.  Imexxi Stefan Said.
   
11.00am   Fuq l-Eżempju Tagħhom
  Anton Said jagħti ħarsa lejn profili ta' qaddisin magħrufa..
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Tifkiriet tal-Festa
  Siltiet mill-Festi Interni ta' San Ġorġ 2016.
   
01.30pm   Għażliet Kassiċi (rpt)
  Mużika klassika ma' Joe Galea.
   
02.30pm   L-Iskwadra Speċjali
  Rumanz ta' Carm Cachia.  Jaqra l-awtur.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba għall-Qdusija tal-Kleru
  Talba ta' Santu Wistin
   
03.30pm   Ikoni
  Jason Aloisio jagħti ħarsa lejn l-istorja u t-tifsira ta' l-ikoni.  Ħajr lil Radju Lauretana.
   
04.00pm   Stejjer Qosra (rpt)
  Novelli tal-Kan. Joe Mejlaq.  Taqra Maria Schembri.
   
04.30pm   Sena Wara Oħra
  Titwiliet fost sekli ta' ġrajjiet.  Jippreżenta Antoine Vassallo.
   
05.00pm   Baqgħu Jidwu
  Mużika klassika mill-istudjows.
   
05.50pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   SanremoStory
  Il-Festival ta' Sanremo u l-istorja tiegħu flimkien ma' Anton Farrugia.
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.00pm   Programmi inBlu Radio