Il-Ħadd, 16 ta' April 2017


08.00am   Ftuħ ta' l-Istazzjon & Regina Cœli
   
08.05am   Kafè għall-Ħadd fil-Għid
  Il-Varjetà tal-Ħadd filgħodu.
   
08.45am   Il-Marċ ta' l-Irxoxt
  Kollegamenti minn Pjazza San Ġorġ u mit-triqat tal-Belt Victoria.
   
11.00am   Il-Pontifikal ta' l-Għid
  Xandira diretta minn San Ġorġ.
   
12.00pm   Barka "Urbi et Orbi
  Kollegament dirett minn Pjazza San Pietru f'Ruma.
   
12.15pm   Mad-Daqqa tal-Bakketta
  Programmi ta' marċi popolari.
   
01.30pm   Mużika għal wara nofsinhar
  Mużika mill-istudjows.
   
02.30pm   Il-Qaddej taċ-Ċenturjun
  Rakkont ta' Paul Grech.  Jaqra l-Kav. Joe M. Attard.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba lis-Sinjur Alla
  Talba lil Alla l-Ħallieq
   
03.30pm   Fit-Teatru
  It-tieni parti tad-dramm “Mid-Dlam għad-Dawl” ta' Mons. Salv Borg.
   
04.30pm   L-Għasar tal-Ħadd
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ ta' l-Għasar ta' Ħadd il-Għid.
   
05.00pm   Il-Ħadd ma' Kulħadd
  Għażla ta’ mużika mill-istudjow.
   
06.30pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.45pm   Jien kont Hemm ®
  Persunaġġi bibliċi u l-esperjenzi tagħhom. Produzzjoni ta’ Ġorġ Mizzi.
   
07.00pm   Xi Qrajt Sabiħ?
  Rubrika dwar kotba u rivisti ma' Antoine Vassallo.
   
07.30pm   Kumpanija ta' Klassiċi
  Mużika klassika mal-Kan. George J. Frendo.
   
09.00pm   Rużarju
   
09.25pm   Novena tal-Ħniena Divina
   
09.30pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.35pm   Programmi inBlu Radio