It-Tnejn, 17 ta' April 2017


08.00am

  Ftuħ ta' l-Istazzjon & Regina Cúli
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.30am   Nerfgħu Qlubna 'Fuq
  Sbiħ il-Jum b'differenza.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Bieb Miftuħ
  Programm ta' servizzi lis-semmiegħa.  Tmexxi Josephine Formosa.  Suġġetti għal-lum:  servizzi mill-parroċċa u problemi tal-familja.
   
11.00am   Żgħażagħ Dejjem fl-Edukazzjoni
  Preżentazzjoni ta' Doris Cini.
   
12.00pm   Regina Cúli
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Madwar id-dinja fil-mużika
  Mużika etnika minn madwar id-dinja.
   
01.30pm   Feature
  Il-feature tal-Kav. Joe M. Attard "Għawdex fil-Letteratura".
   
02.30pm   F'Idejn Tiberju
  Rumanz ta' Augusta Evans Wilson, maqlub għall-Malti minn John C. Friggieri.  Jaqra Robert Scalpello.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talb għall-Vokazzjonijiet
   
03.30pm   Il-Kelma tal-Papa
  Joe Cini jagħti tagħrif dwar id-diskorsi u l-kitbiet tal-Papa Franġisku.
   
04.00pm   Il-Mediterran ģ
  Lelio Spiteri u Jason Aloisio jiddiskutu l-istorja tal-baħar Mediterran.  Produzzjoni ta' Radju Marija.
   
04.30pm   Il-Parroċċa u lil Hinn
  Servizz ta' tagħrif pastorali minn Antoine Vassallo.
   
05.00pm   Nitkellem Magħkom, Wieħed Minnkom...
  L-arċipriet emeritu Mons. Ġużeppi Farrugia jitkellem fuq temi diversi.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja

   
07.00pm   Eku mill-Eurovision
  Librerija ta' diski minn 60 sena tal-Eurovision Song Contest.
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Novena tal-Ħniena Divina
   
09.00pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.05pm   Programmi inBlu Radio