It-Tlieta, 18 ta' April 2017


08.00am

  Ftuħ ta' l-Istazzjon & Regina Cli
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.30am   Nerfgħu Qlubna 'Fuq
  Sbiħ il-Jum b'differenza.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Ilum it-Tlieta
  Diskussjoni miftuħa.  Imexxi Stefan Said.
   
11.00am   Fuq l-Eżempju Tagħhom
  Anton Said jagħti ħarsa lejn profili ta' qaddisin magħrufa.
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Crooners u Divas
  Għażla mużikali mis-snin ħamsin.
   
01.30pm   L-Art Imqaddsa
  Programm dwar is-Santwarji tal-Fidwa imtella' mill-Kummissarjat ta' l-Art Imqaddsa.  Programmi rrekordjali fis-sena 2003.
   
02.30pm   F'Idejn Tiberju
  Rumanz ta' Augusta Evans Wilson, maqlub għall-Malti minn John C. Friggieri.  Jaqra Robert Scalpello.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba għall-Qdusija tal-Kleru
  Talba ta' Santu Wistin
   
03.30pm   Fir-Rebħa ta' Ġes
  Dwar u madwar il-Ġimgħa l-Kbira ma' Ġorġ Cassar.
   
04.00pm   Madre Ġemma Camilleri u
  Irene Mejlak taqra mill-ktieb ta' Mons. Joseph Bezzina 'Madre Ġemma Camilleri: Missjoni mill-Kamra tas-Sodda'.  Produzzjoni ta' Radju Luminarja.
   
04.30pm   Sena Wara Oħra
  Titwiliet fost sekli ta' ġrajjiet.  Jippreżenta Antoine Vassallo.
   
05.00pm   Baqgħu Jidwu
  Mużika klassika mill-istudjows.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   SanremoStory
  Il-Festival ta' Sanremo u l-istorja tiegħu flimkien ma' Anton Farrugia.
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Novena tal-Ħniena Divina
   
09.00pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.05pm   Programmi inBlu Radio