L-Erbgħa, 19 ta' April 2017


08.00am

  Ftuħ ta' l-Istazzjon & Regina Cli
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.30am   Nerfgħu Qlubna 'Fuq
  Sbiħ il-Jum b'differenza.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Tradizzjonijiet tal-Festi ta' l-Għid
  Tagħrif storiko-folkloristiku miġbur min-Nutar Paul. G. Pisani.
   
10.30am   Tifkiriet ta' Dari
  Memorji u Nostalġija ma Carmen Bezzina.
   
11.00am   Lectio Divina
  Il-Kelma ta' Alla miktuba ssir talba.  Ħajr lil laikos.org.
   
12.00pm   Regina Cli
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Rondo Veneziano
  Għażla ta' mużika klassika flimkien mar-Rondo Veneziano.
   
01.30pm   Il-Ġetsemani fil-Wied ta' Kedron
  Programm tal-Kan. Dun Mikiel Borg.
   
02.30pm   F'Idejn Tiberju
  Rumanz ta' Augusta Evans Wilson, maqlub għall-Malti minn John C. Friggieri.  Jaqra Robert Scalpello.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba lill-Verġni Marija
  Talba lil San Ġużepp
   
03.30pm   Sejħa għall-Azzjoni
  Sehmna fl-Appostolat tal-Lajċi.  Jippreżenta Antoine Vassallo.
   
04.30pm   Mir-Riforma għall-Komunjoni u
  Programm dwar il-ħames ċentinarju tar-Riforma Protestanta.  Jippreżenta Francesco Pio Attard.
   
04.30pm   L-Udjenza Ġenerali tal-Papa
  Xandira rrekordjata ta' l-Udjenza Ġenerali tal-Papa li saret dalgħodu.
   
05.00pm   Intervall Mużikali
   
05.15pm   Mid-Dinja Kattolika
  Aħbarijiet mid-dinja kattolika mwassla mill-Kav. Joe M. Attard.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   Taħlita Mużikali
  Għażla mużikali ta' Charles Portelli.
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Novena tal-Ħniena Divina
   
09.00pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.05pm   Programmi inBlu Radio