Il-Ħamis, 20 ta' April 2017


08.00am   Ftuħ ta' l-Istazzjon & Regina Cœli
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.30am   Nerfgħu Qlubna 'Fuq
  Sbiħ il-Jum b'differenza.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Ir-Ragħaj lill-Merħla u
  Omeliji u diskorsi ta' l-Isqof ta' Għawdex Mons. Mario Grech.
   
10.30am   Fjura Ċkejkna ta' Ġesù
  Frances Portelli titkellem ma' Mons. Rużar Borg dwar Santa Tereża tal-Bambin Ġesù.
   
11.00am   Ieqaf, Isma' u Aħseb ®
  Features dwar dan iż-żmien liturġiku tas-sena miktuba minn Mons. Giovanni B. Cremona.
   
12.00pm   Regina Cœli
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Mużikals ta' Broadway
  Siltiet minn mużikals magħrufa ta' Broadway.
   
01.30pm   Għall-Ħarsien tal-Familja Tagħna ®
  Programm tal-Kan. Dun Mikiel Borg.
   
02.30pm   F'Idejn Tiberju
  Rumanz ta' Augusta Evans Wilson, maqlub għall-Malti minn John C. Friggieri.  Jaqra Robert Scalpello.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Viżta lil Ġesù Sagramentat
  Talba lil San Ġorġ
   
03.30pm   Kristu: Il-figura tiegħu fiċ-Ċinema ®
  Tagħrif miġbur minn Salvu Farrugia.
   
04.00pm   Ir-Randan: Reliġjon u Folklor ®
  Lelio Spiteri jitkellem ma' Anton F. Attard dwar il-folkor tar-Randan.  Ħajr lil Radju Lauretana.
   
04.30pm   Delitti li jibqgħu jissemmew
  Sensiela ta' omiċidji li twettqu barra minn Malta.  Jaqra Anton Farrugia.
   
05.00pm   Intervall Mużikali
   
05.15pm   It-Tradizzjoni mill-Għeruq
  L-istorja interessanti kif żviluppa il-Kristjaneżmu mill-Kan. Ġorġ Frendo.  Jippreżenta Antoine Vassallo.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   Thursday Beat
  Varjetà ta' mużika.
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Novena tal-Ħniena Divina
   
09.00pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.05pm   Programmi inBlu Radio