Il-Ħadd, 11 ta' Marzu 2018


08.00am   Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Kafè għall-Ħadd (L-I Parti)
  Il-Varjetà tal-Ħadd filgħodu.
   
09.00am   Il-Quddiesa tal-Ħadd
  Xandira diretta minn San Ġorġ.
   
09.45am   Kafè għall-Ħadd (L-II Parti)
  Tkompli l-Varjetà tal-Ħadd filgħodu.
   
11.00am   Għamlu Isem u
  Bijografiji ta' Maltin magħrufa b'kitba u produzzjoni ta' Joe Julian Farrugia.  Ħajr Radju Malta 2.
   
11.30am   Ta' l-Istilla
  Programm ta' tagħrif mit-Teatru Astra u s-Soċjetà Filarmonika La Stella.  Imexxi Stefan Said.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Mad-Daqqa tal-Bakketta
  Programmi ta' marċi funebri.
   
01.30pm   Mużika għal wara nofsinhar
  Mużika mill-istudjows.
   
02.30pm   Susanna
  Rumanz ta' Ġużè Muscat Azzopardi.  Jaqra l-Kav. Joe M. Attard.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba lis-Sinjur Alla
  Talba lil Alla l-Ħallieq
   
03.30pm   Fit-Teatru ®
  L-ewwel parti tad-dramm “Ħati?” ta' Patri Ġwann Abela, OFM.
   
04.30pm   L-Għasar tal-Ħadd
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ ta' l-Għasar tar-Raba' Ħadd tar-Randan.
   
05.00pm   Il-Ħadd ma' Kulħadd
  Għażla ta’ mużika mill-istudjow.
   
06.30pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.45pm   Jien kont Hemm ®
  Persunaġġi bibliċi u l-esperjenzi tagħhom. Produzzjoni ta’ Ġorġ Mizzi.
   
07.00pm   Xi Qrajt Sabiħ?
  Rubrika dwar kotba u rivisti ma' Antoine Vassallo.
   
07.30pm   Kumpanija ta' Klassiċi
  Mużika klassika mal-Kan. George J. Frendo.
   
09.00pm   Rużarju
   
09.25pm   Via Sagra
   
09.40pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.45pm   Programmi inBlu Radio