It-Tnejn, 12 ta' Marzu 2018


08.00am

  Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.45am   Tifħir ta' Sbiħ il-Jum
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Bieb Miftuħ
  Programm ta' servizzi lis-semmiegħa.  Tmexxi Josephine Formosa.  Suġġetti għal-lum:  servizzi mill-OASI u problemi tal-familja.
   
11.00am   Żgħażagħ Dejjem fl-Edukazzjoni
  Preżentazzjoni ta' Doris Cini.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Kelmet Alla fir-Randan
  L-ewwel taħdita fil-Kors ta’ l-Eżerċizzi għall-Miżżewġin minn Patri Elija Vella, OFMConv.
   
01.00pm   Via Sagra
   
01.15pm   Mużika Gospel
   
01.30pm   Feature ®
  Il-feature tal-Kav. Joe M. Attard "L-Ikbar Imħabba".
   
02.30pm   Susanna
  Rumanz ta' Ġużè Muscat Azzopardi.  Jaqra l-Kav. Joe M. Attard.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talb għall-Vokazzjonijiet
   
03.30pm   Il-Kelma tal-Papa
  Joe Cini jagħti tagħrif dwar id-diskorsi u l-kitbiet tal-Papa Franġisku.
   
04.00pm   Fir-Rebħa ta' Ġesù ®
  Dwar u madwar il-Ġimgħa l-Kbira ma' Ġorġ Cassar.
   
04.30pm   Il-Parroċċa u lil Hinn
  Servizz ta' tagħrif pastorali minn Antoine Vassallo.
   
05.00pm   Nitkellem Magħkom, Wieħed Minnkom...
  L-arċipriet emeritu Mons. Ġużeppi Farrugia jitkellem fuq temi diversi.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja

   
07.00pm   Eku mill-Eurovision
  Librerija ta' diski minn 60 sena tal-Eurovision Song Contest.
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Via Sagra
   
09.10pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.15pm
 
Programmi inBlu Radio