It-Tlieta, 13 ta' Marzu 2018


08.00am   Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.45am   Tifħir ta' Sbiħ il-Jum
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Ilum it-Tlieta
  Diskussjoni miftuħa.  Imexxi Stefan Said.
   
11.00am   Fuq l-Eżempju Tagħhom
  Anton Said jagħti ħarsa lejn profili ta' qaddisin magħrufa.
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Kelmet Alla fir-Randan
  It-tieni taħdita fil-Kors ta l-Eżerċizzi għall-Miżżewġin minn Patri Elija Vella, OFMConv.
   
01.00pm   Via Sagra
   
01.15pm   Mużika Gospel
   
01.30pm   Fatti u Personaġġi fil-Ġrajja ta' l-Għid
  Programm tal-Kan. Dun Mikiel Borg.
   
02.30pm   Susanna
  Rumanz ta' Ġuż Muscat Azzopardi.  Jaqra l-Kav. Joe M. Attard.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba għall-Qdusija tal-Kleru
  Talba ta' Santu Wistin
   
03.30pm   Il-Knisja u Jien
  Frances Portelli titkellem ma' Mons. Rużar Borg dwar il-Knisja fi żminijietna.
   
04.00pm   Kristu: Il-Figura tiegħu fiċ-Ċinema
  Tagħrif miġbur minn Salvu Farrugia.
   
04.30pm   Sena Wara Oħra
  Titwiliet fost sekli ta' ġrajjiet.  Jippreżenta Antoine Vassallo.
   
05.00pm   Baqgħu Jidwu
  Mużika klassika mill-istudjows.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   SanremoStory
  Il-Festival ta' Sanremo u l-istorja tiegħu flimkien ma' Anton Farrugia.
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Via Sagra
   
09.10pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.15pm   Programmi inBlu Radio