L-Erbgħa, 14 ta' Marzu 2018


08.00am   Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.45am   Tifħir ta' Sbiħ il-Jum
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Ir-Ragħaj lill-Merħla
  Omeliji u diskorsi ta' l-Isqof ta' Għawdex Mons. Mario Grech.
   
10.30am   Tifkiriet ta' Dari
  Memorji u Nostalġija ma Carmen Bezzina.
   
11.00am   L-Art Imqaddsa
  Programm dwar is-Santwarji tal-Fidwa imtella' mill-Kummissarjat ta' l-Art Imqaddsa.  Programmi rrekordjali fis-sena 2003.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Kelmet Alla fir-Randan
  It-tielet taħdita fil-Kors ta l-Eżerċizzi għall-Miżżewġin minn Patri Elija Vella, OFMConv.
   
01.00pm   Via Sagra
   
01.15pm   Mużika Gospel
   
01.30pm   L-Istrumenti tal-Passjoni
  Programm tal-Kan. Dun Mikiel Borg.
   
02.30pm   Susanna
  Rumanz ta' Ġuż Muscat Azzopardi.  Jaqra l-Kav. Joe M. Attard.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba lill-Verġni Marija
  Talba lil San Ġużepp
   
03.30pm   Sejħa għall-Azzjoni
  Sehmna fl-Appostolat tal-Lajċi.  Jippreżenta Antoine Vassallo.
   
04.00pm   Minn Fomm Franġisku u
  Jippreżenta Francesco Pio Attard.  Ħajr Radju Lauretana.
   
04.30pm   L-Udjenza Ġenerali tal-Papa
  Xandira rrekordjata ta' l-Udjenza Ġenerali tal-Papa li saret dalgħodu.
   
05.00pm   Intervall Mużikali
   
05.15pm   Mid-Dinja Kattolika
  Aħbarijiet mid-dinja kattolika mwassla mill-Kav. Joe M. Attard.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   Taħlita Mużikali
  Għażla mużikali.
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Via Sagra
   
09.10pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.15pm   Programmi inBlu Radio