Il-Ħamis, 15 ta' Marzu 2018


08.00am   Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.45am   Tifħir ta' Sbiħ il-Jum
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Kristu msallab u rxuxtat ®
  Riflessjonijiet għal dan iż-żmien tas-sena liturġika ma' Mons. Ġużeppi Gauci.
   
10.30am   Fjura Ċkejkna ta' Ġesù ®
  Frances Portelli titkellem ma' Mons. Rużar Borg dwar Santa Tereża tal-Bambin Ġesù.
   
11.00am   Għawdex Joħlom fil-Leġġendi ®
  Anton Said jaqra leġġendi Għawdxin miġbura minn Ġorġ Pisani.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Kelmet Alla fir-Randan
  Ir-raba’ taħdita fil-Kors ta’ l-Eżerċizzi għall-Miżżewġin minn Patri Elija Vella, OFMConv.
   
01.00pm   Via Sagra
   
01.15pm   Mużika Gospel
   
01.30pm   Nidħlu fil-kamra ta' ġewwa u
  Programm ta' Patri Victor Degabriele SJ.  Ħajr Radju Bambina.
   
02.30pm   Susanna
  Rumanz ta' Ġużè Muscat Azzopardi.  Jaqra l-Kav. Joe M. Attard.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Viżta lil Ġesù Sagramentat
  Talba lil San Ġorġ
   
03.30pm   Il-Quddiesa Imfissra ®
  Tagħlim u tifsir tal-quddiesa mwassla mill-Isqof Emeritu Mons. Nikol Ġ. Cauchi.  Jippreżenta George N. Cassar.  Dawn il-programmi kienu rrekordjati fis-sena 2008.
   
04.00pm   Tradizzjonijiet tal-Festi ta' l-Għid ®
  Tagħrif storiko-folkloristiku miġbur min-Nutar Dr. Paul Ġ. Pisani.
   
04.30pm   Assassinji Internazzjonali u
  Personaġġi assassinati u bijografija tagħhom.  Jaqra Anton Farrugia.
   
05.00pm   Intervall Mużikali
   
05.15pm   It-Tradizzjoni mill-Għeruq
  L-istorja interessanti kif żviluppa il-Kristjaneżmu mill-Kan. Ġorġ Frendo.  Jippreżenta Antoine Vassallo.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   Thursday Beat
  Varjetà ta' mużika.
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Via Sagra
   
09.10pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.15pm   Programmi inBlu Radio