Il-Ġimgħa, 16 ta' Marzu 2018


08.00am   Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.45am   Tifħir ta' Sbiħ il-Jum
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Bieb Miftuħ
  Programm ta' servizzi lis-semmiegħa.  Tmexxi Josephine Formosa.  Suġġetti għal-lum:  tagħlima u ċajta u l-Katekiżmu tal-Knisja.
   
11.00am   Mill-Fatti tal-Ħajja «
  Dramm qasir b'diskussjoni dwaru minn membri ta' l-Azzjoni Kattolika.  Jippreżenta l-Kan. Mikiel Borg.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Il-Proċess ta' Ġes¨ mill-lenti ta' Avukat «
  L-ewwel parti ta' feature maqlub għall-Malti mill-Kav. Joe M. Attard.
   
01.00pm   Via Sagra
   
01.15pm   Mużika Gospel
   
01.30pm   Għażliet Klassiċi «
  Jippreżenta Joseph Galea
   
02.30pm   Il-Feddej
  Rumanz ta' Mary Haber.  Jaqra l-Kav. Joe M. Attard.
   
03.30pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba lil Ġes¨ Imsallab
  Talba lill-Qalb ta' Ġes¨
   
03.30pm   Il-Liturġija tal-Ħadd
  It-tifsira tal-Liturġija tal-Kelma tal-Ħadd. Tmexxi Josephine Cachia.
   
04.00pm   Kristu: Ħajtu u Tagħlimu u
  Il-Ħajja ta' dak li nfluwenza ħajjitna.  Jaqra Anton Farrugia.
   
04.30pm   In-Numri:  Lingwa Universali
  Tagħrif kurjuż miġbur minn Antoine Vassallo.
   
05.00pm   Għażliet Maltin
  Mużika minn Malta.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   Nitbissmu Flimkien
  Kelma bejn il-ħbieb li tnissel tbissima.  Jippreżenta l-Kav. Joe M. Attard.
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Via Sagra
   
09.10pm   Via Matris
   
09.20pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.25pm   Programmi inBlu Radio