Il-Ħadd, 16 ta' Lulju 2017


07.45am   Ftuħ ta' l-Istazzjon
   
07.50am   Angelus
   
07.55am   Il-Marċ ta' qabel il-Pontifikal
  Xandira diretta mit-triqat u l-pjazzez tal-Belt Victoria.
   
08.30am   Il-Pontifikal Solenni ta' Jum San Ġorġ
  Xandira diretta minn San Ġorġ.
   
11.00am   Il-Marċ ta' Filgħodu
  Xandira diretta mit-triqat u l-pjazzez tal-Belt Victoria.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.08pm   Il-Marċ ta' Filgħodu (ikompli)
   
12.30pm   Ir-Rebbieħ ®
  Mużikal dwar San Ġorġ.  Kliem ta' Giovann Cauchi u mużika tal-Prof. Joseph Vella.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba lis-Sinjur Alla
  Talba lil Alla l-Ħallieq
   
03.30pm   San Ġorġ, Patrun ta' l-Għawdxin ®
  Feature ta' l-Arċipriet Emeritu Mons. Ġużeppi Farrugia.
   
04.30pm   Illum San Ġorġ
  Tagħrif u mużika Ġorġjana ma' Francesco Pio Attard.
   
05.55pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   L-Għasar tas-Solennità ta' San Ġorġ
  Xandira diretta minn San Ġorġ.
   
07.00pm   Il-Purċissjoni ta' San Ġorġ
  Xandira diretta mit-triqat u l-pjazzez tal-Belt Victoria.
   
10.30pm   Rużarju
   
10.55pm   Kurunella lil San Ġorġ
   
11.05pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
11.10pm   Programmi inBlu Radio