It-Tlieta, 18 ta' Lulju 2017


08.00am

  Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.30am   Nergħu Qlubna 'l Fuq
  Sbiħ il-jum b'differenza.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Ilum it-Tlieta
  Diskussjoni miftuħa.  Imexxi Stefan Said.
   
11.00am   Fuq l-Eżempju Tagħhom
  Anton Said jagħti ħarsa lejn profili ta' qaddisin magħrufa.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Mad-Daqqa tal-Bakketta
  Programm ta’ Marċi Popolari.
   
01.30pm   Crooners u Divas
  Għażla mużikali mis-snin ħamsin.
   
02.30pm   Ix-Xebba ta' Israeli
  Rumanz ta' Antonio Dimech.  Jaqra l-Kav. Joe M. Attard.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba għall-Qdusija tal-Kleru
  Talba ta' Santu Wistin
   
03.30pm   Mill-Gżira tat-Tlett Għoljiet ®
  Programm ta' Joe Brincat u Rodrick Busuttil.  Ħajr lil Radju Lauretana.
   
04.00pm   X'Għadda minn San Ġorġ ®
  Repetizzjoni tal-programmi dwar il-festa ta' San Ġorġ matul iż-żmien b'tagħrif miktub mill-Kan. Dun Nikol Vella Apap bi preżentazzjoni ta' Michael Formosa.  Dawn il-programmi kienu rrekordjati fis-sena 2001.
   
04.30pm   Sena Wara Oħra
  Titwiliet fost sekli ta' ġrajjiet.  Jippreżenta Antoine Vassallo.
   
05.00pm   Baqgħu Jidwu
  Mużika klassika mill-istudjows.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   SanremoStory
  Il-Festival ta' Sanremo u l-istorja tiegħu flimkien ma' Anton Farrugia.
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.00pm   Programmi inBlu Radio