L-Erbgħa, 19 ta' Lulju 2017


08.00am

  Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.30am   Nergħu Qlubna 'l Fuq
  Sbiħ il-jum b'differenza.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira diretta mill-Bażilika ta' San Ġorġ
   
09.35am   Rużarju
   
10.00am   Ir-Ragħaj lill-Merħla
  Omeliji u diskorsi ta' l-Isqof ta' Għawdex Mons. Mario Grech.
   
10.30am   Tifkiriet ta' Dari
  Memorji u Nostalġija ma' Carmen Bezzina.
   
11.00am   Lectio Divina
  Il-Kelma ta' Alla miktuba ssir talba.  Ħajr lil laikos.com.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Mad-Daqqa tal-Bakketta
  Programm ta’ Marċi Popolari.
   
01.30pm   Rondo Veneziano
  Għażla ta' mużika klassika flimkien mar-Rondo Veneziano
   
02.30pm   Ix-Xebba ta' Israeli
  Rumanz ta' Antonio Dimech.  Jaqra l-Kav. Joe M. Attard.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba lill-Verġni Marija
  Talba lil San Ġużepp
   
03.30pm   San Ġorġ fil-Letteratura ®
  Tagħrif dwar letteratura Ġorġjana miġbur minn Francesco Pio u Dun Geoffrey Attard.
   
04.00pm   Sejħa għall-Azzjoni
  Sehmna fl-Appostolat tal-Lajċi.  Jippreżenta Antoine Vassallo.
   
04.30pm   Vetrina Leġjunarja
  Aħbarijiet mill-Leġjun ta' Marija.  Jippreżenta Alfred Grech.
   
05.00pm   Intervall Mużikali
   
05.15pm   Mid-Dinja Kattolika
  Ġabra ta' aħbarijiet mid-dinja kattolika.  Imexxi l-Kav. Joe M. Attard.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   Taħlita Mużikali
  Għażla mużikali ta' Charles Portelli.
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.00pm   Programmi inBlu Radio