Il-Ħamis, 20 ta' Lulju 2017


08.00am

  Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.30am   Nergħu Qlubna 'l Fuq
  Sbiħ il-jum b'differenza.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   San Ġorġ ®
  Mons. Ġużeppi Gauci jagħti aktar tagħrif dwar u madwar San Ġorġ Martri.
   
10.30am   Fjura Ċkejkna ta' Ġesù
  Frances Portelli titkellem ma' Mons. Rużar Borg dwar Santa Tereża tal-Bambin Ġesù.
   
11.00am   Għawdex joħlom fil-Leġġendi ®
  Anton Said jaqra leġġendi Għawdxin miġbura minn Ġorġ Pisani.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Mad-Daqqa tal-Bakketta
  Programm ta' marċi popolari.
   
01.30pm   Mużikals ta' Broadway
  Siltiet minn mużikals magħrufa ta' Broadway.
   
02.30pm   Ix-Xebba ta' Israeli
  Rumanz ta' Antonio Dimech.  Jaqra l-Kav. Joe M. Attard.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Viżta lil Ġesù Sagramentat
  Talba lil San Ġorġ
   
03.30pm   Delitti li jibqgħu jissemmew
  Sensiela ta' omiċidji li twettqu barra minn Malta.  Jaqra Anton Farrugia.
   
04.00pm   Mid-Dinja ta' l-Opra ®
  Tagħrif dwar l-opri flimkien ma' Noel Micallef.
   
05.00pm   Intervall Mużikali
   
05.15pm   It-Tradizzjoni mill-Għeruq
  L-istorja interessanti kif żviluppa l-Kristjaneżmu mill-Kan. Ġorġ Frendo.  Jippreżenta Antoine Vassallo.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   Thursday Beats
  Varjetà mużikali
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.00pm   Programmi inBlu Radio