Il-Ġimgħa, 21 ta' Lulju 2017


08.00am

  Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.30am   Nergħu Qlubna 'l Fuq
  Sbiħ il-jum b'differenza.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Bieb Miftuħ
  Programm ta' servizzi lis-semmiegħa.  Tmexxi Josephine Formosa.  Suġġetti għal-lum:  problemi tal-familja u servizzi mill-OASI.
   
11.00am   Tema għad-Diskussjoni
  Dramm qasir u diskussjoni dwaru.  Jippreżenta l-Kan. Dun Mikiel Borg.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Mad-Daqqa tal-Bakketta
  Programm ta' marċi popolari.
   
01.30pm   Mużika mill-Films
  Għażla ta' mużika mill-films b'tema partikolari.
   
02.30pm   Ix-Xebba ta' Israeli
  Rumanz ta' Antonio Dimech.  Jaqra l-Kav. Joe M. Attard.
   
03.30pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba lil Ġes Imsallab
  Talba lill-Qalb ta' Ġes
   
03.30pm   Il-Liturġija tal-Ħadd
  It-tifsira tal-Liturġija tal-Kelma tal-Ħadd.  Tmexxi Josephine Cachia.
   
04.00pm   Mitt Sena minn Fatima
  Fr. Hayden Williams, OFMCap., jitkellem dwar il-messaġġ tal-Madonna f'Fatima.  Ħajr lil laikos.com.
   
04.30pm   In-Numri:  Lingwa Universali
  Tagħrif kurjuż miġbur minn Antoine Vassallo.
   
05.00pm   Għażliet Maltin
  Mużika minn Malta.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   Nitbissmu Flimkien
  Kelma bejn il-ħbieb li tnissel tbissima.  Jippreżenta l-Kav. Joe M. Attard.
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.00pm   Programmi inBlu Radio