Il-Ħadd, 3 ta' Diċembru 2017


08.00am   Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Kafè għall-Ħadd (L-I Parti)
  Il-Varjetà tal-Ħadd filgħodu.
   
09.00am   Il-Quddiesa tal-Ħadd
  Xandira diretta minn San Ġorġ.
   
09.45am   Kafè għall-Ħadd (L-II Parti)
  Tkompli l-Varjetà tal-Ħadd filgħodu.
   
11.00am   Hekk Sewwa? ®
  It-tagħlim morali tal-Knisja imwassal mill-Kan. Dun Ġorġ Frendo.  Jippreenta Antoine Vassallo.
   
11.30am   Ta' l-Istilla
  Programm ta' tagħrif mit-Teatru Astra u s-Soċjetà Filarmonika La Stella.  Imexxi Stefan Said.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Mad-Daqqa tal-Bakketta
  Programmi ta' marċi popolari.
   
01.30pm   Mużika għal wara nofsinhar
  Mużika mill-istudjows.
   
02.30pm   Is-Sigriet tal-Qrar
  Rumanz ta' Emilio Lombardi.  Jaqra Karm Cachia.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba lis-Sinjur Alla
  Talba lil Alla l-Ħallieq
   
03.30pm   Kunċerti fil-Bażilika
  Siltiet minn Kunċerti tal-Victoria International Arts Festival.
   
04.30pm   L-Għasar ta' l-Ewwel Ħadd ta' l-Avvent
  Xandira diretta minn San Ġorġ.

   
05.00pm   Kumpanija ta' Klassiċi
  Mużika klassika mal-Kan. Dun Ġorġ Frendo.
   
06.30pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel

   
06.45pm   Jien Kont Hemm ®
  Persunaġġi bibliċi u l-esperjenza tagħhom.  Produzzjoni ta' Ġorġ Mizzi.
   
07.00pm   Xi Qrajt Sabiħ?
  Rubrika dwar kotba u rivisti ma' Antoine Vassallo.
   
07.30pm   Mużika għall-Ħadd Filgħaxija
  Mużika varjata.
   
08.00pm   Carolling Christmas
  Xandira diretta mill-Bażilika ta' San Ġorġ tal-kunċert tal-kor 'Piccole Stelle'.
   
09.00pm   Rużarju
   
09.25pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.30pm   Programmi inBlu Radio