It-Tnejn, 4 ta' Diċembru 2017


08.00am

  Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.30am   Nerfgħu Qlubna 'l Fuq
  Sbiħ il-Jum b'differenza.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Bieb Miftuħ
  Programm ta' servizzi lis-semmiegħa.  Tmexxi Josephine Formosa.  Suġġetti għal-lum:  servizzi mill-Oasi u problemi tal-familja.
   
11.00am   Żgħażagħ Dejjem fl-Edukazzjoni
  Preżentazzjoni ta' Doris Cini.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Mad-Daqqa tal-Bakketta
  Programm ta' marċi popolari.
   
01.30pm   Mar-Rgħajja sa Betlem
  Programm tal-Kan. Dun Mikiel Borg.
   
02.30pm   Is-Sigriet tal-Qrar
  Rumanz ta' Emilio Lombardi.  Jaqra Karm Cachia.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talb għall-Vokazzjonijiet
   
03.30pm   Il-Kelma tal-Papa
  Tagħrif miġbur minn Joe Cini dwar id-diskorsi u l-kitbiet tal-Papa Franġisku.
   
04.00pm   "... Ta' Missierek l-Għamara Ħallejt...
  Kristu Veru Alla u Veru Bniedem fil-Poeżija Maltija.  Jippreżenta Dun Simon M. Cachia.
   
04.30pm   Il-Parroċċa u lil Hinn
  Servizz ta' tagħrif pastorali minn Antoine Vassallo.
   
05.00pm   Intervall Mużikali
   
05.15pm   Nitkellem Magħkom, Wieħed Minnkom...
  L-arċipriet emeritu Mons. Ġużeppi Farrugia jitkellem fuq temi diversi.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Rużarju
   
06.30pm   L-Ewwel Jum tat-Tridu tal-Kunċizzjoni
  Xandira diretta minn San Franġisk.
   
08.00pm   Eku mill-Eurovision
  Librerija ta' Diski minn 60 sena ta' Eurovision Song Contest.
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.00pm   Programmi inBlu Radio