It-Tlieta, 5 ta' Diċembru 2017


08.00am

  Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.30am   Nerfgħu Qlubna 'l Fuq
  Sbiħ il-Jum b'differenza.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Ilum it-Tlieta
  Diskussjoni miftuħa.  Imexxi Stefan Said.
   
11.00am   Fuq l-Eżempju Tagħhom
  Anton Said jagħti ħarsa lejn profili ta' qaddisin magħrufa.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Mad-Daqqa tal-Bakketta
  Programm ta' marċi popolari.
   
01.30pm   Men of Brass ®
  Marċi Militari u Popolari ma' Joe Zammit.
   
02.30pm   Is-Sigriet tal-Qrar
  Rumanz ta' Emilio Lombardi.  Jaqra Karm Cachia.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba għall-Qdusija tal-Kleru
  Talba ta' Santu Wistin
   
03.30pm   Feature ®
  L-ewwel parti tal-feature tal-Kav. Joe M. Attard “Il-Milied fil-Mużika, Pruża u Poeżija”.
   
04.30pm   Sena Wara Oħra
  Titwiliet fost sekli ta' ġrajjiet.  Jippreżenta Antoine Vassallo.
   
05.00pm   Baqgħu Jidwu
  Mużika li baqgħet popolari.
   
05.15pm   L-Immakulata ®
  Tagħrif miġbur minn Anthony Farrugia.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Rużarju
   
06.30pm   It-Tieni Jum tat-Tridu tal-Kunċizzjoni
  Xandira diretta minn San Franġisk.
   
08.00pm   SanremoStory
  Il-Festival ta' Sanremo u l-istorja tiegħu flimkien ma' Anton Farrugia.
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.00pm   Programmi inBlu Radio