Il-Ħamis, 7 ta' Diċembru 2017


08.00am

  Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.30am   Nerfgħu Qlubna 'l Fuq
  Sbiħ il-Jum b'differenza.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Lectio Divina
  Xandira rrekordjata tal-Lectio Divina mgħotija minn Dun Joseph Mercieca l-Ġimgħa ta' qabel.
   
10.30am   Fjura Ċkejkna ta' Ġesł ®
  Frances Portelli titkellem ma' Mons. Rużar Borg dwar Santa Tereża tal-Bambin Ġesł.
   
11.00am   Għawdex Joħlom fil-Leġġendi ®
  Anton Said jaqra leġġendi Għawdxin miġbura minn Ġorġ Pisani.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Mad-Daqqa tal-Bakketta
  Programm ta' marċi popolari.
   
01.30pm   Il-Kunċizzjoni
  Jippreżenta l-Kan. Dun Mikiel Borg.
   
02.30pm   Is-Sigriet tal-Qrar
  Rumanz ta' Emilio Lombardi.  Jaqra Karm Cachia.
   
03.30pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Viżta lil Ġesł Sagramentat
  Talba lil San Ġorġ
   
03.30pm   Fit-Teatru ®
  L-ewwel parti tad-dramm "Marija" tal-Kan. Joe Mejlak.
   
04.30pm   Delitti li jibqgħu jissemmew
  Sensiela ta' omiċidji li twettqu barra minn Malta.  Jaqra Anton Farrugia.
   
05.00pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
05.15pm   Translazzjoni u l-Ewwel Għasar tal-Kunċizzjoni
  Xandira diretta minn San Franġisk.
   
06.30pm   Il-Pontifikal ta' Lejlet il-Kunċizzjoni
  Xandira diretta minn San Franġisk.
   
08.00pm   Id-Dimostrazzjoni tal-Kunċizzjoni
  Xandira diretta minn Pjazza San Franġisk.
   
09.00pm   Rużarju
   
09.25pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.30pm   Programmi inBlu Radio