Il-Ġimgħa, 8 ta' Diċembru 2017


08.00am

  Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.30am   Nerfgħu Qlubna 'l Fuq
  Sbiħ il-Jum b'differenza.
   
09.00am   Rużarju
   
09.00am   Quddiesa Solenni ta' Jum il-Kunċizzjoni
  Xandira minn San Franġisk.
   
11.15am   Feature: It-Tmienja ta' Diċembru
  Kitba u preżentazzjoni tal-Kav. Joe M. Attard.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Mad-Daqqa tal-Bakketta
  Programm ta' marċi popolari.
   
01.30pm   Għażliet Klassiċi
  Jippreżenta Joseph Galea.
   
02.30pm   Is-Sigriet tal-Qrar
  Rumanz ta' Emilio Lombardi.  Jaqra Karm Cachia.
   
03.30pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba lil Ġes Imsallab
  Talba lill-Qalb ta' Ġes
   
03.30pm   Il-Liturġija tal-Ħadd
  It-tifsira tal-Liturġija tal-Kelma tal-Ħadd.  Tmexxi Josephine Cachia.
   
04.00pm   U Għammar Fostna
  Programm ta' Joe Fenech.  Ħajr lil Radju Lauretana.
   
04.30pm   In-Numri:  Lingwa Universali
  Tagħrif kurjuż miġbur minn Antoine Vassallo.
   
05.00pm   It-Tieni Għasar tal-Kunċizzjoni
  Xandira diretta minn San Franġisk.
   
05.40pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
05.45pm   Il-Purċissjoni tal-Kunċizzjoni
  Xandira diretta minn Pjazza San Franġisk u t-toroq tal-Belt Victoria.
   
09.00pm   Rużarju
   
09.25pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.30pm   Programmi inBlu Radio