Is-Sibt, 9 ta' Diċembru 2017


08.00am   Ftuħ ta' l-Istazzjon & Angelus
   
08.05am   Il-Vanġelu tal-lum
  Is-silta tal-vanġelu tal-ġurnata u riflessjoni fuqha.
   
08.10am   Bonġu Lilek - L-Ewwel Parti
  Il-breakfast show bi preżentazzjoni ta' Graham Unsworth.
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
10.00am   Bonġu Lilek - It-Tieni Parti
  Ikompli l-breakfast show bi preżentazzjoni ta' Graham Unsworth.
   
11.00am   Niltaqgħu ma' ...
  Programm ta' diskussjoni.  Imexxi Stefan Said.
   
12.00pm   Angelus
   
12.05pm   Il-Vanġelu tal-lum
   
12.10pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Mad-Daqqa tal-Bakketta
  Programm ta' marċi popolari.
   
01.30pm   Mużika għal wara nofsinhar
  Mużika mill-istudjows.
   
02.30pm   Is-Sigriet tal-Qrar
  Rumanz ta' Emilio Lombardi.  Jaqra Karm Cachia.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba f'ġieħ il-Qalb ta' Marija
  Talba ta' San Bernard
   
03.30pm   Kartelluni
  Ħsibijiet u tagħlim imwassal mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
04.00pm   U Għammar Fostna
  Programm ta' Joe Fenech.  Ħajr lil Radju Lauretana.
   
04.30pm   Intervall Mużikali
   
04.45pm   Noti ta' Qima
  Programmi ta' Noel Micallef dwar mużika sagra.
   
05.15pm   Jum il-Patrun
  Tagħrif miġbur minn Antoine Vassallo.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa tas-Sibt Filgħaxija
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
06.30pm   Mużika għas-Sibt Filgħaxija
  Diski varjati.
   
08.00pm   Festival tal-Korijiet
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.00pm   Rużarju
   
09.25pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.30pm   Programmi inBlu Radio