Il-Ħadd


08.45am   Ftuħ ta' l-Istazzjon
   
08.50am   Talb ta' Filgħodu
   
09.00am   Il-Quddiesa tal-Ħadd
   
09.45am   Kafè għall-Ħadd
  Il-Varjetà tal-Ħadd filgħodu.
   
11.00am   Hekk Sewwa? (rpt)
  It-tagħlim morali tal-Knisja imwassal minn Dun Ġorġ Frendo.  Jippreżenta Antoine Vassallo.
   
11.30am   Il-Belt Victoria (rpt)
  Daqqa t'għajn lejn il-perjodiku tal-parroċċa f'dawn l-aħħar tletin sena flimkien ma' Francesco Pio Attard.
   
12.00pm   Regina Cœli
   
12.05pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15am   Mad-Daqqa tal-Bakketta
  Programm ta' marċi popolari.
   
01.30pm   Mużika għal wara nofsinhar
  Mużika mill-istudjow.
   
02.30pm   Is-Surmast (1)
  Ripetizzjoni tas-silta li nqrat nhar it-Tlieta.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba lis-Sinjur Alla
  Tifħir lil Alla l-Ħallieq
   
03.30pm   Is-Surmast (2)
  Ripetizzjoni tas-silta li nqrat nhar il-Ħamis.
   
04.00pm   Il-Kelma tal-Papa
  Tagħrif miġbur minn Joe Cini dwar id-diskorsi u l-kitbiet tal-Papa Franġisku.
   
04.30pm   Madre Ġemma Camilleri
  Irene Mejlak taqra mill-ktieb ta' Mons. Joseph Bezzina 'Madre Ġemma Camilleri: Missjoni mill-Kamra tas-Sodda'.  Produzzjoni ta' Radju Luminarja.
   
05.00pm   Il-Ħadd ma' Kulħadd
  Gosti Mużikali.
   
06.30pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.45pm   Novella
   
07.00pm   Xi Qrajt Sabiħ?
  Rubrika dwar kotba u rivisti ma' Antoine Vassallo.
   
07.30pm   Mużika għall-Ħadd Filgħaxija
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.00pm   Programmi inBlu Radio