It-Tnejn


08.45am   Ftuħ ta' l-Istazzjon & Talb ta' Filgħodu
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Programmi inBlu Radio
   
   
   
04.00pm   Ftuħ ta' l-Istazzjon
   
04.15pm   Santwarji Madwar id-Dinja (rpt)
  Tagħrif dwar santwarji magħrufa miġbur min-Nutar Paul G. Pisani.  Programm irrekordjat fl-2000.
   
04.45pm   Il-Parroċċa u lil Hinn
  Servizz ta' tagħrif pastorali minn Antoine Vassallo.
   
05.15pm   Nitkellem Magħkom, Wieħed Minnkom...
  L-arċipriet emeritu Mons. Ġużeppi Farrugia jitkellem fuq temi diversi.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   Eku mill-Eurovision
  Librerija ta' diski minn 60 sena tal-Eurovision Song Contest.
   
08.00pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
08.15pm   Programmi inBlu Radio