Il-Ġimgħa


08.45am   Ftuħ ta' l-Istazzjon & Talb ta' Filgħodu
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Programmi inBlu Radio
   
   
   
04.00pm   Ftuħ ta' l-Istazzjon
   
04.15pm   Il-Liturġija tal-Ħadd
  It-tifsira tal-Liturġija tal-Kelma tal-Ħadd.  Tmexxi Josephine Cachia
   
04.45pm   Mitt Sena minn Fatima
  Fr. Hayden Williams, OFMCap., jitkellem dwar il-messaġġ tal-Madonna f'Fatima.  Ħajr lil laikos.com.
   
05.15pm   Għażliet Maltin
  Mużika minn Malta.
   
05.45pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   Nitbissmu Flimkien
  Kelma bejn il-ħbieb li tnissel tbissima.  Jippreżenta l-Kav. Joe M. Attard
   
08.00pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
08.15pm   Programmi inBlu Radio