Il-Ħadd


08.45am   Ftuħ ta' l-Istazzjon
   
08.47am   Talb ta' Filgħodu
   
09.00am   Il-Quddiesa tal-Ħadd
   
09.45am   Kafè għall-Ħadd

  Il-varjetà tal-Ħadd filgħodu.
   
11.00am   Hekk Sewwa? (rpt)
  It-tagħlim morali tal-Knisja imwassal mill-Kan. George J. Frendo.  Jippreżenta Antoine Vassallo.
   
11.30am   Il-Belt Victoria (rpt)
  Daqqa t'għajn lejn il-perjodiku tal-parroċċa f'dawn l-aħħar tletin sena flimkien ma' Francesco Pio Attard.
   
12.00pm   Angelus
  Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
12.15pm   Mad-Daqqa tal-Bakketta
  Programm ta' marċi popolari.
   
01.30pm   Mużika għall-wara nofsinhar
  Għażla mużikali.
   
02.30pm   F'Idejn Tiberju (1)
  Ripetizzjoni tas-silta mir-rumanz li nqrat nhar it-Tlieta.
   
03.00pm   Ħin it-Talb
  Ir-Rużarju
  Talba lis-Sinjur Alla
  Tifħir lil Alla l-Ħallieq
   
03.30pm   F'Idejn Tiberju (2)
  Ripetizzjoni tas-silta mir-rumanz li nqrat nhar il-Ħamis.
   
04.30pm   Il-Kelma tal-Papa
  Joe Cini jagħti tagħrif dwar id-diskorsi u l-kitbiet tal-Papa Franġisku.
   
04.00pm   Mill-Istorja għal-Letteratura (rpt)
  Programmi dwar l-istorja u l-letteratura ma' Dun Geoffrey G. Attard.
   
05.00pm   Il-Ħadd ma' Kulħadd
  Gosti Mużikali
   
06.30pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.45pm   Novella
   
07.00pm   Xi Qrajt Sabiħ?
  Rubrika dwar kotba u rivisti ma' Antoine Vassallo.
   
07.30pm   Mużika għall-Ħadd Filgħaxija
   
08.30pm   Rużarju
   
08.55pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
09.00pm   Programmi inBlu Radio