Il-Ħamis


08.45am   Talb ta' Filgħodu
   
09.00am   Il-Quddiesa ta' Filgħodu
  Xandira mill-Bażilika ta' San Ġorġ.
   
09.30am   Rużarju
   
10.00am   Programmi Blusat 2000
   
   
   
04.00pm   Ftuħ ta' l-Istazzjon
   
04.15pm   Delitti li jibqgħu jissemmew
  Sensiela ta' omiċidji li twettqu barra minn Malta.  Jaqra Anton Farrugia.
   
04.45pm   Taħt il-weraq tal-palm (2)
  Rumanz ta' Trevor Zahra.  Jaqra l-Kav. Joe M. Attard.
   
05.15pm   It-Tradizzjoni mill-Għeruq
  L-istorja interessanti kif żviluppa l-Kristjaneżmu mill-Kan. George J. Frendo.  Jippreżenta Antoine Vassallo.
   
05.50pm   Ħsieb ma' Dun Mikiel
   
06.00pm   Quddiesa
  Talb mill-Knisja
   
07.00pm   Thursday Beat
  Għażla mużikali.
   
08.00pm   Ħsieb għal Tmiem il-Jum
  mill-Għaqda tal-Kristofri.
   
08.15pm   Programmi inBlu Radio